Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności serwisu www.profesorchris.pl


I. Informacje ogólne

 

1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego nie stanowi źródła obowiązków dla Osoby Odwiedzającej (w tym Gościa) i Klienta Sklepu Internetowego. Ma ona charakter informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.

2. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania
i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie profesorchris.pl (dalej: Serwis).

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Zbierane przez Administratora dane będą:

przetwarzane zgodnie z prawem,

przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


II. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Warsztat Profesor Chris Urszula Michałowska z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kolejowej 12, 15-701 Białystok, NIP: 9662189403 (dalej: Administrator).

2. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: profesor.sklep@gmail.com.

3. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz
w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji
o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie Klienta. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych.

4. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.


III. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

 

Dane osobowe Klientów są zbierane w trakcie:

1.rejestracji konta w serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. składania zamówienia w serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. korzystania z usługi „powiadom o dostępności”, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi „powiadom o dostępności” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. prowadzenia statystyk pozwalających nam na usprawnienia w prowadzonej działalności. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5. kontaktowania się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej – przekazywany jest adres email jako nadawcy wiadomości oraz imię. Ponadto w treści wiadomości mogą być zawarte innej dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu z obsługą serwisu. Podstawa prawna: chęć skontaktowania się z Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

a. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane

systemy i rozwiązania informatyczne,

d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,

e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,

f. kancelariom prawnym.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

III. Okres przetwarzania danych osobowych


1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lata liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

3. Zapewniamy, że pozyskane od Państwa dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa i stan wiedzy technicznej w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

 

IV. Pliki cookies

 

1. Nasz serwis, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Sklepu Internetowego, jak
i Gości, czyli użytkowników, którzy przeglądają zawartość Sklepu, ale nie dokonują zakupów.

2. Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowników, np. na komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki,
a także wykorzystanie innych ustawień Strony Internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Ciasteczka są wykorzystywane w naszym Serwisie do:
a. zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności naszego Seriwsu;
b. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta lub Osoby Odwiedzającej oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do przeglądarki, ustawień wybranych elementów Serwisu czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika;
c. zapewnienia ułatwienia logowania się do Konta Klienta;
d. analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci i Goście korzystają z jej funkcjonalności, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Wybrane pliki cookies mogą w niektórych sytuacjach przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszej Stronie Internetowej odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania Strony, dostosowania Strony Internetowej do preferencji Osoby Odwiedzające i Klienta, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Pragniemy zwrócić uwagę, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych, statystycznych będzie zawsze Państwa dodatkowa i wyraźna zgoda, wyrażona poprzez dokonanie wyboru i zaznaczenie checkboxa podczas procesu wyrażania zgody na cookies.
5. Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Mogą się Państwo na nie zgodzić lub nie. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na używanie przez nas plików cookies, wówczas będziemy stosować tylko niezbędne, techniczne cookies, konieczne do prawidłowego funkcjonowania Strony.
6. W naszym Serwisie stosujemy cookies własne (ang. first party cookies) w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Nasze cookies mają za zadanie ułatwić Państwu korzystanie z naszej Strony Internetowej, a w szczególności z funkcjonalności Sklepu. Stosujemy także cookies podmiotów trzecich (ang. third-party cookies). Cookies podmiotów trzecich stosujemy również w celach analitycznych, i statystycznych.


V. Postanowienia

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów (w szczególności do podmiotu przejmującego i następcy prawnego). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w przypadku restrukturyzacji, upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl